Πρόγραμμα Ομαδικών Τμημάτων

Health Club: 50 Makrinitsis str.

9:00 | 60`
PILATES

10:00 | 60`
BODY PUMP

14:30 | 60`
BODY PUMP

15:30 | 60`
PILATES

17:00 | AERIAL
17:30 | BRAZILLIAN BUTT (30`)

18:00 | TRX(30`)
18:30 |ZUMBA | INDOOR CYCLING

19:30 | 60`
PILATES | BODY PUMP

20:30 | 60`
TRX

9:00 | 60`
BOSU

10:00 | 60`
CORE & LEGS

14:30 | 30`
XTREME CYCLE

15:30 | 60`
BOSU PILATES

17:30 | 30`
ABS

18:30 | 60`
BODY PUMP

19:30 | 60`
YOGA

20:30 | 60`
BODY COMBAT | INDOOR CYCLING

9:00 | 60`
PILATES

10:00 | 60`
TAE BO

14:30 | 60`
FUNCTIONAL TRAINING

15:30 | 60`
PILATES

17:00 | AERIAL 
17:30 | 30` BRAZILLIAN BUTT

18:00 | TRX(30`)
18:30 | TAE BO | INDOOR CYCLING

19:30 | 60`
BODY PUMP | PILATES

20:30 |
FUNCTIONAL | TRX(60`)

9:00 | 60`
TRX

10:00 | 60`
BODY PUMP

14:30 | 30`
CYCLE / TRX

15:30 | 60`
PILATES

17:30 | ABS (30`)

18:30 | 60`
FUNCTIONAL

19:30 | 60`
FITBALL

20:30 | BODY PUMP
INDOOR CYCLING

9:00 | 60`
FITBALL

10:00 | 60`
TRX / TABATA

14:30 | 60`
BODY PUMP

15:30 | 60`
FITBALL

17:30| 30`
BRAZILLIAN BUTT

18:00| (30`)TRX
18:30 | TAE BO | INDOOR CYCLING

19:30 | 60`
FUNCTIONAL | PILATES

20:30 | (60`)TRX
YOGA

Now at GYM WAY:
Monday
00:00
Find the gym that suits you!