Πρόγραμμα Ομαδικών Τμημάτων

Health Club: Μακρυνίτσης 50

9:00 | 60`
PILATES

10:00 | 60`
BODY PUMP

14:30 | 60`
BODY PUMP

15:30 | 60`
PILATES

17:30 |
BRAZILLIAN BUTT (30`)

18:00 | TRX(30`)
18:30 |TAE BO | INDOOR CYCLING

19:30 | 60`
PILATES | BODY PUMP

20:30 | 60`
ZUMBA | FUNCTIONAL TRAINING

21:30
LATIN

9:00 | 60`
BOSU

10:00 | 60`
CORE & LEGS

11:00 | 60`
BRAZILIAN BUTT

14:30 | 30`
CYCLE-TRX

15:30 | 60`
PILATES

17:30 | 30`
ABS

18:30 | 60`
BODY PUMP

19:30 | 60`
YOGA | TRX

20:30 | 60`
CARDIO | INDOOR CYCLING

9:00 | 60`
PILATES

10:00 | 60`
TAE BO

14:30 | 60`
FUNCTIONAL TRAINING

15:30 | 60`
YOGA

17:30 | 30` BRAZILLIAN BUTT

18:00 | TRX(30`)
18:30 | ZUMBA | INDOOR CYCLING

19:30 | 60`
BODY PUMP | PILATES

20:30 |
FUNCTIONAL TRAINING

21:30
LATIN

9:00 | 60`
TRX

10:00 | 60`
BODY PUMP

11:00 | 60`
BRAZILLIAN BUTT

14:30 | 30`
CYCLE / TRX

15:30 | 60`
PILATES

17:30 | ABS (30`)

18:30 | 60`
TAE BO

19:30 | 60`
YOGA | TRX

20:30 | BODY PUMP
INDOOR CYCLING

9:00 | 60`
FITBALL

10:00 | 60`
TRX / TABATA

14:30 | 60`
BODY PUMP

15:30 | 60`
FITBALL

17:30| 30`
BRAZILLIAN BUTT

18:00| (30`)TRX
18:30 | BODY PUMP | INDOOR CYCLING

19:30 | 60`
FUNCTIONAL TRAINING | PILATES

20:30 | (60`)TRX
YOGA

Αυτή τη στιγμή στα GYM WAY:
Κυριακή
00:00
Βρες το γυμναστήριο που σου ταιριάζει!